QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI Ô TÔ VÀ LINH KIỆN NHẬP KHẨU THEO HIỆP ĐỊNH EVFTA

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI Ô TÔ VÀ LINH KIỆN NHẬP KHẨU THEO HIỆP ĐỊNH EVFTA

2023-08-25 14:45:24 949

Theo quy định, các ô tô khi nhập khẩu vào Việt Nam cần phải thực hiện thủ tục kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Liên quan đến vấn đề này, Ngày 16/8/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (“Nghị định 60”).

Cụ thể, Nghị định 60 áp dụng với ô tô nguyên chiếc loại M1 chưa qua sử dụng nêu tại điểm a khoản 1 Điều 1 Hiệp định EVFTA (sau đây gọi tắt là “Ô tô”), và linh kiện (là các tổng thành, hệ thống và các chi tiết) chưa qua sử dụng của ô tô nêu tại điểm a, b khoản 1 Điều 1 Hiệp định EVFTA (sau đây gọi tắt là “Linh kiện”) được nhập khẩu vào Việt Nam.

Nghị định 60 đưa ra nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra đối với các Ô tô và Linh kiện nhập khẩu nêu trên như sau:

1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra

Hồ sơ đăng ký kiểm tra đối với Ô tô và Linh kiện nhập khẩu bao gồm:

a. Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (theo mẫu);

b. Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu/Linh kiện nhập khẩu (theo mẫu);

c. Giấy chứng nhận kiểu loại VTA (đối với Ô tô nhập khẩu)/ Giấy chứng nhận kiểu loại TA (đối với Linh kiện nhập khẩu);

d. Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất Ô tô/Linh kiện;

e. Tài liệu xuất xứ C/O;

f. Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa;

g. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

h. Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe Ô tô (chỉ áp dụng với Ô tô nhập khẩu);

i. Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe (chỉ áp dụng với Ô tô nhập khẩu).

2. Nộp hồ sơ

a. Chỉ có hồ sơ đăng ký kiểm tra đối với kiểu loại Ô tô, Linh kiện nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam mới phải nộp đầy đủ các tài liệu nêu tại Mục 1 ở trên.

b. Đối với kiểu loại Ô tô đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (“Giấy chứng nhận”) theo quy định tại Nghị định 60, người nhập khẩu không phải nộp các tài liệu: Giấy chứng nhận kiểu loại VTA; Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất Ô tô; và Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe.

c. Đối với kiểu loại Linh kiện đã được cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật Linh kiện nhập khẩu (“Thông báo miễn”) theo quy định tại Nghị định 60, người nhập khẩu được miễn mở hồ sơ đăng ký kiểm tra nhưng định kỳ 12 tháng, phải báo cáo tình hình nhập khẩu của kiểu loại Linh kiện này cho cơ quan kiểm tra theo quy định.

d. Việc nộp hồ sơ điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, chỉ nộp hồ sơ giấy trong trường hợp bất khả kháng.

3. Thời gian thực hiện: Tối thiểu 06 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

4. Trường hợp từ chối kiểm tra: Bao gồm:

a. Trường hợp Ô tô hoặc Linh kiện có mối đe dọa đến an toàn hoặc đến môi trường;

b. Trường hợp người nhập khẩu không xuất trình phương tiện để kiểm tra đối với lô hàng trước đó và quá 15 ngày kể từ ngày mở hồ sơ đăng ký kiểm tra (trừ trường hợp bất khả kháng).

5. Triệu hồi Ô tô bị lỗi kỹ thuật

Quy định về các trường hợp triệu hồi Ô tô bị lỗi kỹ thuật theo Nghị định 60 tương tự như đối với trường hợp các ô tô nhập khẩu không theo Hiệp định EVFTA quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BGTVT. Tuy nhiên, trách nhiệm của người nhập khẩu các Ô tô bị lỗi kỹ thuật theo Nghị định 60 có phần giảm nhẹ hơn. Cụ thể: người nhập khẩu Ô tô bị lỗi kỹ thuật không phải thực hiện báo cáo định kỳ 03 tháng cho cơ quan kiểm tra và trình bằng chứng chứng minh ô tô thực tế đã thực hiện xong việc sửa chữa khắc phục lỗi (đối với ô tô thuộc diện triệu hồi mà chưa được cấp chứng chỉ chất lượng), mà chỉ phải thực hiện các trách nhiệm sau:

a. Thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu không bán ra thị trường các Ô tô thuộc diện triệu hồi mà chưa được khắc phục;

b. Báo cáo bằng văn bản tới cơ quan kiểm tra với các nội dung sau: nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật; biện pháp khắc phục; số lượng ô tô phải triệu hồi; kế hoạch triệu hồi phù hợp;

c. Chủ động tuân thủ theo đúng kế hoạch triệu hồi, đồng thời công bố thông tin về kế hoạch triệu hồi và danh sách ô tô phải triệu hồi trên trang thông tin điện tử của người nhập khẩu và các đại lý bán hàng.

Nghị định 60 có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023. Trong đó quy định đối với Linh kiện nhập khẩu áp dụng từ ngày Nghị định này có hiệu lực; quy định đối với Ô tô nhập khẩu áp dụng từ ngày 01/8/2025; các Linh kiện và Ô tô nhập khẩu có thời điểm về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày hiệu lực được nêu trong Nghị định này thì không áp dụng quy định tại Nghị định này.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi