SẮP CÓ THÊM NHIỀU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

SẮP CÓ THÊM NHIỀU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

2023-02-24 19:26:11 744

Ngày 20/02/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 37/TB-VPCP (“Thông báo 37”) tổng kết kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022 và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp công tác năm 2023. Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (“TLĐLĐ”) đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cụ thể như sau:

1. Bổ sung các chính sách bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

  1. Xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Vấn đề này sẽ được giao cho Bộ Xây dựng chủ trì và đưa vào trong Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
  2. Phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất. Vấn đề này được giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng ban hành Đề án phát triển cơ sở giáo dục mầm non và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ từ 06 đến 36 tháng tuổi là con công nhân tại địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2023 – 2030.

2. Hoàn thiện quy định về khởi kiện của tổ chức công đoàn và bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Theo đó, TLĐLĐVN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐTBXH và các cơ quan Chính phủ để sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi trong thực thi các quy định này, hạn chế và xử lý thích đáng các hành vi trốn đóng, chậm đóng, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

3. Vấn đề triển khai chính sách hỗ trợ đối với người lao động giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 235/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

4. Vấn đề xác định mức lương tối thiểu vùng hàng năm trên cơ sở thu thập thông tin tính toán mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu để trình Hội đồng Tiền lương Quốc gia xem xét.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi