Sở hữu - Thừa kế - Hợp đồng dân sự

Sở hữu - Thừa kế - Hợp đồng dân sự

2022-05-26 17:41:48 814

Quan hệ sở hữu, thừa kế và hợp đồng dân sự là những quan hệ phát sinh phổ biến trong đời sống, bởi đây là những quan hệ phát sinh phổ biến trong đời sống, bởi đây là những quạn hệ bao trùm mọi vấn đề trong xã hội. Với phương châm tận tâm cống hiến, ATA Legal Services luôn sẵn sàng lắng nghe, tư vấn, giải quyết những thắc mắc của khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ của ATA Legal Services trong lĩnh vực này bao gồm:

1. Tư vấn về quyền sở hữu đối với tài sản:

 • Tư vấn, hướng dẫn về các thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác (Quyền đối với bất động sản liền kề, quyền hưởng dụng, quyền bề mặt) đối với tài sản;
 • Tư vấn, hỗ trợ đưa ra các giải pháp cho khách hàng để bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản khi có tranh chấp phát sinh;
 • Tư vấn về quản lý, sử dụng, định đoạt, phân chia tài sản chung.

2. Tư vấn về sở hữu trí tuệ:

 • Tư vấn về xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, tác phẩm, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, chỉ dẫn địa lý, v.v. tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục khiếu nại và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ.

3. Tư vấn về thừa kế:

 • Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo di chúc thừa kế;
 • Tư vấn, giải đáp các vướng mắc của quy định về phân chia di sản theo di chúc hay theo pháp luật;
 • Hướng dẫn cách phân chia di sản thừa kế.

4. Tư vấn về hợp đồng dân sự:

 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại hợp đồng, nhằm đảm bảo việc giao kết hợp đồng đúng quy định pháp luật;
 • Rà soát, thẩm định, đánh giá về tính pháp lý của các hợp đồng;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về các trường hợp sửa đổi, chấm dứt hợp đồng;
 • Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng dân sự;
 • Soạn thảo các đơn từ, văn bản để giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng;
 • Trực tiếp tham gia thực hiện thủ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ tranh chấp liên quan đến hợp đồng dân sự, v.v.

Bình luận:

Từ khóa:  sở hữu

,  

dân sự

,  

thừa kế

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi