TĂNG CƯỜNG THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ CỦA UBND CẤP TỈNH

TĂNG CƯỜNG THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ CỦA UBND CẤP TỈNH

2022-06-17 14:52:21 362

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (“Luật số 03”). Luật số 03 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022.

Đối với nội dung sửa đổi Luật Đầu tư, các quy định mới liên quan đến thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới. Bài viết này sẽ hệ thống lại sự điều chỉnh của Luật số 03 đối với Luật Đầu tư năm 2020.

1. Điều chỉnh theo hướng giảm bớt các dự án đầu tư phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương:

  • Đối với Dự án xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị: Thủ tướng chấp thuận chủ trương với những dự án có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên (trước đây chỉ từ 50 ha hoặc quy mô dân số từ 15.000 người trở lên).
  • Đối với dự án đầu tư phù hợp quy định pháp luật về di sản văn hóa: Thủ tướng chấp thuận đối với dự án thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt và dự án thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới (trước đây không phân biệt khu vực bảo vệ mà chỉ quy định chung dự án thuộc phạm vi bảo vệ là sẽ thuộc đối tượng phải xin chấp thuận chủ trương từ Thủ tướng).

2. Tương ứng với việc giảm bớt thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng, Luật bổ sung thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư trước đây đang quy định thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

3. Bổ sung nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Cụ thể là nội dung: Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Đây là nội dung thực hiện đối với các dự án nằm trong phạm vi khu vực bảo vệ di tích.

4. Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng được bổ sung là 01 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Khoản 5 Điều 3 Luật số 03 cũng xác định ngành kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng sẽ không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi