TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẤT ĐỘNG SẢN, KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG SỐ

TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẤT ĐỘNG SẢN, KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG SỐ

2023-06-30 19:57:50 958

Tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 (“Chỉ thị 22”) về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – NSNN, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai một loạt các công tác tăng cường hoạt động thu và quản lý chặt hoạt động chi NSNN, trong đó có những nội dung đáng chú ý như sau:

1. Hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước; trừ trường hợp thực hiện theo cam kết quốc tế, theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong những tình huống thực sự cần thiết, cấp bách, tình huống bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh gây ra; chỉ ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn tài chính đảm bảo, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực, doanh nghiệp trong lĩnh vực có độ rủi ro cao:

  1. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh trên nền tảng số;
  2. Doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu.

3. Tạm dừng cấp kinh phí hoạt động đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không chấp hành hoặc nộp chậm báo cáo kết quả kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra:

  1. Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện và báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra; đồng thời, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý, gửi Bộ Tài chính cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.
  2. Trường hợp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không chấp hành chế độ báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra hoặc báo cáo chậm, Bộ Tài chính tạm dừng cấp kinh phí và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận:

Từ khóa:  ngân sách

,  

thuế

,  

thanh tra

,  

kiểm tra

,  

doanh nghiệp

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi