THAY ĐỔI NGUYÊN TẮC THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH GIỮA CƠ QUAN BHXH VÀ CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT

THAY ĐỔI NGUYÊN TẮC THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH GIỮA CƠ QUAN BHXH VÀ CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT

2023-10-27 16:49:48 863

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP (“Nghị định 75”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (“Nghị định 146”) ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (”BHYT”). Nghị định 75 đưa ra nhiều nội dung mới liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người tham gia BHYT và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Tiêu biểu như sau:

1. Thay đổi đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT

a. Bổ sung đối tượng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí trong phạm vi được hưởng khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, bao gồm:

  • Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định;
  • Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc theo quy định.

b. Sửa đổi căn cứ xác định đối tượng người thuộc hộ gia đình nghèo được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Các quy định nêu trên được áp dụng từ ngày 19/10/2023.

2. Thay đổi đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

a. Sửa đổi căn cứ xác định đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèongười thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT. Theo đó, các đối tượng này sẽ được xác định theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan. Quy định này được áp dụng từ ngày 19/10/2023.

b. Bổ sung đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo Nghị định 75, đối tượng này sẽ được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí trong phạm vi được hưởng khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đối tượng này trong thời gian 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày 01/11/2023.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về các giấy tờ cần xuất trình khi đi khám bệnh, chữa bệnh để sử dụng BHYT

Phù hợp với định hướng và thực tiễn chuyển đổi số tại Việt Nam, Nghị định 75 bổ sung các giấy tờ có thể cung cấp khi người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

a. Có thể xuất trình căn cước công dân thay cho thẻ BHYT.

b. Trường hợp xuất trình thẻ BHYT không có ảnh thì có thể xuất trình thêm giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định thay cho việc xuất trình bản cứng.

4. Sửa đổi, bổ sung một số nguyên tắc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định 146

Nghị định 75

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng thống nhất đối với các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thì thanh toán theo giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nghị định 75 có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023 ngoại trừ các quy định phát sinh hiệu lực sớm hơn được nêu cụ thể ở trên. Người tham gia BHYT vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị trước, nhưng ra viện từ ngày Nghị định 75 có hiệu lực thì được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi