THAY ĐỔI THẨM QUYỀN QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO HIỆU HÀNG HẢI VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KHAI THÁC CẢNG CẠN

THAY ĐỔI THẨM QUYỀN QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO HIỆU HÀNG HẢI VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KHAI THÁC CẢNG CẠN

2023-10-20 19:59:45 365

Ngày 11/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2023/NĐ-CP (“Nghị định 74”) sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Theo đó, Nghị định 74 đã điều chỉnh thẩm quyền giải quyết trong một số hoạt động sau:

1. Đối với hoạt động báo hiệu hàng hải

  • Đối với thủ tục chấp thuận báo hiệu hàng hải có vị trí thiết lập trong vùng nước cảng biển: Thuộc thẩm quyền của Cảng vụ hàng hải;
  • Đối với thủ tục chấp thuận báo hiệu hàng hải có vị trí thiết lập ngoài vùng nước cảng biển hoặc hệ thống báo hiệu hàng hải có vị trí thiết lập nằm trong nhiều vùng nước cảng biển thuộc quản lý của các Cảng vụ hàng hải: Thuộc thẩm quyền của Cục Hàng hải Việt Nam.

Trong một số trường hợp dưới đây, các doanh nghiệp hàng hải không phải thực hiện thủ tục chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải.

  • Báo hiệu hàng hải được thiết lập phục vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải chỉ cần thực hiện thủ tục công bố thông báo hàng hải về thiết lập mới báo hiệu hàng hải.
  • Báo hiệu hàng hải thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hàng hải thỏa thuận bằng văn bản hoặc phê duyệt trong phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

2. Đối với hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Theo Nghị định 74, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ có thẩm quyền giải quyết các thủ tục công bố tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn và thủ tục đổi tên cảng cạn. Trước đó, vấn đề này được quy định thuộc Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Việc phân cấp thẩm quyền quản lý, cấp phép về các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ sẽ giảm bớt các khâu trung gian trong các thủ tục hành chính liên quan, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nghị định 74 có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2023./.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi