THAY ĐỔI VỀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI KHOẢN CHO VAY ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THAY ĐỔI VỀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI KHOẢN CHO VAY ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

2022-11-04 20:10:55 447

Ngày 28/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) ban hành Thông tư số 13/2022/TT-NHNN (“Thông tư 13”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (“Thông tư 08”) ngày 06/7/2021 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Cho vay đặc biệt là hoạt động của bên cho vay (Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác) đối với bên đi vay (tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) nhằm mục đích hỗ trợ khi các tổ chức này có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống.

Liên quan đến tài sản bảo đảm đối với khoản cho vay đặc biệt do NHNN xem xét, quyết định, Thông tư 13 có một số sửa đổi, bổ sung so với Thông tư 08 như sau:

  1. Giảm điều kiện nhưng siết chặt việc sử dụng tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ và khoản lãi phát sinh từ các khoản cấp tín dụng:
  • Bên đi vay sẽ được sử dụng tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ và khoản lãi phát sinh từ các khoản cấp tín dụng sau khi đã sử dụng hết các tài sản bảo đảm ưu tiên khác;
  • Tài sản bảo đảm này không phải áp dụng các quy định về xem xét, đánh giá giá trị để tiến hành thay thế tài sản bảo đảm khi không đáp ứng điều kiện.
  • Điều kiện duy nhất áp dụng đối với loại tài sản bảo đảm này là các khoản cấp tín dụng đang được bảo đảm bằng tài sản.
  1. Giảm tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm đối với trái phiếu và quyền đòi nợ, khoản lãi từ hợp đồng tín dụng: Giảm từ 170% xuống còn 120%.

Với việc giảm tỷ lệ quy đổi, giá trị quy đổi của tài sản bảo đảm sẽ tăng lên đồng nghĩa với số tiền đề nghị vay và được vay cũng tăng lên.

Các nội dung mới của Thông tư 13 thể hiện chính sách tăng cường hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước đối với các trường hợp cho vay đặc biệt, góp phần giải quyết khó khăn của các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, đảm bảo ổn định hệ thống.

Thông tư 13 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi