THÊM ĐIỀU KIỆN KHI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUỐN MUA THÊM NGOẠI TỆ

THÊM ĐIỀU KIỆN KHI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUỐN MUA THÊM NGOẠI TỆ

2022-07-22 09:11:01 324

Ngày 12/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNNVN”) ban hành Thông tư 09/2022/TT-NHNN (“Thông tư 09”) hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Thông tư này có một số sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động và trách nhiệm của doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, cụ thể:

1. Bổ sung cách xác định tỷ giá quy đổi đồng tiền quy ước vào ngày nghỉ, ngày lễ: căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền kề trước đó.

2. Bổ sung quy định chặt chẽ đối với tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và quỹ ngoại tệ tiền mặt của doanh nghiệp:

Thông tư 09 nêu rõ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và quỹ ngoại tệ tiền mặt của doanh nghiệp được NHNNVN cấp giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác chỉ được phục vụ hoạt động kinh doanh tại 01 điểm kinh doanh trò chơi điện tử có trả thưởng. Nội dung này làm rõ và phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.

3. Bổ sung điều kiện để doanh nghiệp được mua ngoại tệ phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng:

Theo quy định cũ tại Điều 15.8 Thông tư 15/2014/TT-NHNN, việc mua ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp chỉ phải đảm bảo 02 điều kiện là: (1) nằm trong phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo định; và (2) có chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp, hợp lệ.

Tuy nhiên, Điều 12.7 Thông tư 09 bổ sung thêm điều kiện thứ (3), đó là: việc mua ngoại tệ chỉ được thực hiện trong trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ, số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi thu ngoại tệ tiền mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định. 

Điều này cho thấy chính sách của Nhà nước ta trong việc tăng cường quản lý việc sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/09/2022, thay thế các Thông tư 15/2014/TT-NHNN và Thông tư 11/2017/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2014/TT-NHNN).

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi