THÊM NHIỀU KHU VỰC DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN QUỐC GIA TẬP TRUNG Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

THÊM NHIỀU KHU VỰC DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN QUỐC GIA TẬP TRUNG Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

2023-11-03 18:22:15 837

Ngày 01/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1277/QĐ-TTg phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (“Quyết định 1277”) thay thế Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 (“Quyết định 645”). Luật Khoáng sản 2010 và Nghị định 51/2021/NĐ-CP nêu rõ việc xác định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia nhằm mục đích dự trữ các loại khoáng sản cần thiết cho phát triển bền vững hoặc đảm bảo hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường. Theo đó, khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải được bảo vệ nghiêm ngặt theo một số quy định như sau:

Thứ nhất, không tiến hành thăm dò hoặc khai thác khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

Thứ hai, không thực hiện dự án đầu tư có mục đích sử dụng đất lâu dài, công trình xây dụng cấp đặc biệt, cấp I (trừ các dự án phục vụ lợi ích quốc gia, dự án quan trọng quốc gia) tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

Thứ ba, tổ chức, cá nhân khi lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải có giải pháp bảo vệ loại khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ.

Theo đó, một số nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1277 được ATA tổng hợp gồm:

1. Tăng số lượng khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia từ 48 khu vực lên thành 93 khu vực; cụ thể một số loại khoáng sản được tăng khu vực dự trữ khoáng sản như sau:

+ Quặng bauxit từ 03 khu vực lên thành 23 khu vực. Khu vực được bổ sung tập trung tại các tỉnh Bình Định, Lâm Đồng, Đắc Nông

+ Quặng sắt laterit từ 04 khu vực lên thành 14 khu vực. Khu vực được bổ sung tập trung tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

+ Đá hoa trắng từ 04 khu vực lên thành 14 khu vực. Khu vực được bổ sung tập trung tại tỉnh Thanh Hóa.

+ Cát trắng từ 02 khu vực lên thành 15 khu vực. Khu vực được bổ sung tập trung tại tỉnh Quảng Nam.

Việc tăng số lượng khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia góp phần bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên không tái tạo của đất nước.

2. Tăng cường quản lý về khu vực dự trữ khoáng sản; theo đó, trong thời gian dự trữ của các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thực hiện các dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định được bổ sung gồm:

+ Các Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước ngày ban hành 01/11/2023 mà không thuộc khoáng sản dự trữ nêu tại Quyết định 1277 thì tiếp tục thực hiện theo nội dung giấy phép đã cấp và quy định của pháp luật về khoáng sản.

+ Các khu vực có khoáng sản không thuộc loại khoáng sản dự trữ nêu tại Quyết định 1277 đã được đưa vào quy hoạch khoáng sản liên quan mà chưa cấp phép thăm dò, khai thác hoặc chưa đưa vào quy hoạch khoáng sản có liên quan thì được quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định của pháp luật về khoáng sản nhưng không được ảnh hưởng đến khoáng sản đã khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Quyết định 1277 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi