THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ LÀ TỪ ĐỦ 03 NĂM ĐẾN 05 NĂM

THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ LÀ TỪ ĐỦ 03 NĂM ĐẾN 05 NĂM

2022-08-12 14:39:09 364

Theo quy định tại Điều 25 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, “người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác”. Thời hạn định kỳ chuyển đổi là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù từng ngành, lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, ngày 08 tháng 08 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT (“Thông tư 18”) nhằm quy định về danh mục cũng như thời hạn chuyển đổi định kỳ vị trí công tác của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực đầu tư là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư 18 liệt kê danh mục gồm 8 vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi:

  1. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài.
  2. Thẩm định dự án.
  3. Đấu thầu và quản lý đấu thầu.
  4. Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.
  5. Quản lý quy hoạch.
  6. Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế.
  7. Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.
  8. Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

So với danh mục những vị trí công tác đối với lĩnh vực đầu tư tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng, Thông tư 18 đã bổ sung thêm 2 loại vị trí là: quản lý khu kinh tế và quản lý vốn vay ưu đãi.

Tuy nhiên, khi so sánh đối chiếu với những quy định về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc ở địa phương trong lĩnh vực khác thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, v.v., những quy định này khá chung chung, chưa chi tiết đến từng vị trí chuyên môn. Điều này thể hiện sự “đánh đồng” về việc áp dụng thời hạn chuyển đổi cho các vị trí chuyên môn khác nhau, không có sự phân biệt rõ ràng giữa những vị trí cần chuyên môn cao và những vị trí còn lại, đồng thời cũng có thể dẫn đến thực tiễn áp dụng pháp luật mang tính tùy nghi theo từng địa phương, không có chuẩn chung trong Toàn quốc, gây khó khăn cho doanh nghiệp có phạm vi hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác nhau.

Thông tư 18 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 08 năm 2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi