THỜI HẠN XÁC NHẬN THÔNG TIN CƯ TRÚ KHÔNG QUÁ 1/2 NGÀY LÀM VIỆC

THỜI HẠN XÁC NHẬN THÔNG TIN CƯ TRÚ KHÔNG QUÁ 1/2 NGÀY LÀM VIỆC

2023-12-01 20:18:28 725

Ngày 17/11/2023, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 66/2023/TT-BCA (“Thông tư 66”), sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư số 55/2021/TT-BCA, Thông tư số 56/2021/TT-BCA, Thông tư số 57/2021/TT-BCA hướng dẫn các nội dung liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú. Thông tư 66 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể trường hợp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục về cư trú thông qua hình thức trực tuyến

a. Cho phép tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến về cư trú thông qua ứng dụng VNeID, bên cạnh cổng dịch vụ công.

b. Người yêu cầu đăng ký cư trú chỉ cần tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, trường hợp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà không được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì công dân phải xuất trình các giấy tờ, tài liệu đã đăng tải để đối chiếu, xác minh (không cần nộp lại) theo quy định.

c. Nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký cư trú khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú:

+ không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình thông tin, giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

+ chỉ được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ để xác minh, không được yêu cầu công dân nộp lại để lưu giữ những giấy tờ này.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng cần điều chỉnh, bổ sung thông tin thì cán bộ phải hướng dẫn đầy đủ, cụ thể chỉ trong một lần để công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

2. Bổ sung các trường hợp xác định mối quan hệ với chủ hộ trong hộ gia đình

Bổ sung các trường hợp xác định mối quan hệ với chủ hộ trong hộ gia đình, bao gồm: cha vợ; mẹ vợ; cha chồng; mẹ chồng; cha dượng; mẹ kế; con dâu; con rể; con riêng của vợ hoặc chồng; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh rể; em rể; chị dâu; em dâu; người được giám hộ.

3. Thay đổi thành phần hồ sơ đăng ký thường trú đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Theo quy định cũ, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp nhập cảnh vào Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Namvăn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh theo quy định.

Tuy nhiên, Thông tư 66 bỏ văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và chỉ yêu cầu người Việt Nam định cư ở nước ngoài xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ dùng để nhập cảnh vào Việt Nam khi đăng ký thường trú.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú trước đây sẽ được thông báo về việc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không được tiếp tục sử dụng để xuất, nhập cảnh Việt Nam và được yêu cầu nộp lại các giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để thu hồi, hủy bỏ giá trị sử dụng.

4. Sửa đổi quy định về cách thức thực hiện thủ tục xác nhận thông tin về cư trú

a. Cho phép xác nhận thông tin về cư trú trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID, bên cạnh cổng dịch vụ công;

b. Bổ sung nội dung xác nhận thông tin cư trú, bao gồm: thông tin về nơi cư trú hiện tại, các nơi cư trú trước đây, thời gian sinh sống tại từng nơi cư trú, hình thức đăng ký cư trú và các thông tin về cư trú khác đang có trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

c. Tăng thời hạn hiệu lực xác nhận thông tin cư trú lên 01 năm kể từ ngày cấp;

d. Giảm thời hạn xác nhận thông tin cư trú: trong trường hợp thông tin cần xác nhận đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 1/2 ngày làm việc. Các trường hợp thông tin cần xác nhận chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cư trú, thời hạn xác nhận vẫn giữ nguyên là 03 ngày làm việc.

Thông tư 66 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. Tuy nhiên, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục về cư trú qua ứng dụng VNeID sẽ được triển khai thực hiện khi bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật và do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quyết định.

Bình luận:

Từ khóa:  Thông tư 66

,  

đăng ký

,  

quản lý cư trú

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi