THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CÓ NHIỀU PHƯƠNG TIỆN BỊ THU HỒI, TƯỚC PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU

THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CÓ NHIỀU PHƯƠNG TIỆN BỊ THU HỒI, TƯỚC PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU

2024-04-26 16:02:46 300

Ngày 16/04/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe (Nghị định 41”). Trong đó, có rất nhiều quy định mới được ban hành theo hướng siết chặt việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch lái xe.

Dưới đây, ATA Legal Services đã cập nhật một số nội dung đáng chú ý, có tác động lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ nêu trên như sau:

1. Thu hồi giấy phép kinh doanh (“GPKD”) đối với các đơn vị kinh doanh vận tải (“ĐVKDVT”) trong 01 tháng có từ 30% trở lên số phương tiện bị xử lý vi phạm thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu

Ngoài 4 trường hợp ĐVKDVT bị thu hồi GPKD đã quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Nghị định 41 bổ sung thêm 02 trường hợp ĐVKDVT bị thu hồi GPKD không thời hạn như sau:

  • Không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền;
  • Trong thời gian 01 tháng, có từ 30% trở lên số phương tiện của ĐVKDVT bị xử lý vi phạm thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu.

Bên cạnh đó, Nghị định 41 bổ sung các quy định làm rõ quy trình, thời hạn thu hồi GPKD, cụ thể:

  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định thu hồi, ĐVKDVT phải nộp lại GPKD và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp GPKD, đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi.
  • Trường hợp ĐVKDVT nộp lại GPKD đúng thời hạn, Sở GTVT sẽ cấp lại GPKD sau thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày nộp lại.
  • Trường hợp nộp lại GPKD quá thời hạn quy định, hoặc nộp lại không đủ giấy tờ quy định, Sở GTVT chỉ cấp lại GPKD sau thời gian 45 ngày (90 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày nộp đủ.

2. Đơn vị vận tải hành khách phải lưu trữ hợp đồng vận chuyển, danh sách khách hàng ít nhất 03 năm

Xuất phát từ những bất cập từ thực tiễn trong việc quản lý tại các Bộ, Sở GTVT, Nghị định 41 đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới liên quan việc quản lý, thanh tra, kiểm tra các hợp đồng vận chuyển/hợp đồng lữ hành/lệnh vận chuyển của các chuyến xe đối với các doanh nghiệp/đơn vị kinh doanh vận tải hành khách. Theo đó Nghị định 41 yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt/ vận tải hành khách theo hợp đồng/ vận tải hành khách du lịch phải lưu trữ Lệnh vận chuyển của các chuyến xe/ hợp đồng vận chuyển kèm theo danh sách hành khách/ hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng lữ hành kèm theo danh sách khách hàng trong thời hạn tối thiểu 03 năm.

3. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong đăng ký khai thác tuyến và triển khai khai thác tuyến đã đăng ký

a. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải chủ động xây dựng phương án để đăng ký khai thác tuyến vận tải

Theo đó, đối với tuyến mới chưa nằm trong danh mục mạng lưới tuyến đã được cơ quan có thẩm quyền công bố, ĐVKDVT được quyền xây dựng phương án và thống nhất với bến xe hai đầu tuyến về giờ xuất bến, gửi Sở GTVT nơi ĐVKDVT đặt trụ sở chính/ trụ sở chi nhánh để đăng ký khai thác tuyến theo quy định và Sở GTVT đầu tuyến bên kia phối hợp quản lý.

b. Thu hồi đăng ký khai thác tuyến khi không khai thác đủ số chuyến đã đăng ký

Trước đây, theo quy định cũ, doanh nghiệp, hợp tác xã bị đình chỉ khai thác tuyến và phải nộp lại phù hiệu cho cơ quan cấp khi các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên tục.

Tuy nhiên, Nghị định 41 đã sửa đổi theo hướng thắt chặt hơn, theo đó, doanh nghiệp bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe của nốt (tài) đã đăng ký.

Việc sửa đổi nêu trên nhằm đảm bảo các đơn vị vận tải có trách nhiệm cung cấp dịch vụ theo đúng tuyến xe đã đăng ký, hạn chế việc đơn vị vận tải chỉ đăng ký nhưng không hoạt động. Từ đó, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải khác trong việc đăng ký các tuyến bị thu hồi, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải của hành khách.

Nghị định 41 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2024.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi