TIẾP TỤC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG DO ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH ĐÃ NỘP HỒ SƠ TRƯỚC NGÀY 20/12/2021

TIẾP TỤC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG DO ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH ĐÃ NỘP HỒ SƠ TRƯỚC NGÀY 20/12/2021

2022-08-19 17:04:16 312

Nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã từng thông qua Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 (“Nghị quyết 03”) ngày 24/9/2021 thống nhất sử dụng 30.000 tỷ đồng kết dư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động, đã hoặc đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Việc triển khai chính sách hỗ trợ này được thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có nhiều người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 03 nhưng chưa được chi trả. Cụ thể, tại Tờ trình trong Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã báo cáo việc vẫn còn hơn 400.000 lao động chưa được chi trả theo Nghị quyết 03[1].

Đứng trước thực tiễn đó, ngày 11/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (“UBTVQH”) đã thông qua Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 (“Nghị quyết 24”) về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03 nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Theo đó, UBTVQH cho phép sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng kết dư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 03 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định (chậm nhất là đến hết ngày 20/12/2021).

Việc chi trả hỗ trợ người lao động phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Hiện có nhiều quan điểm về đối tượng được chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 24 bởi các quy định hiện hành không nêu rõ đối tượng áp dụng là người đã được chi trả hay người chưa được chi trả nhưng thuộc trường hợp được hưởng và đã nộp hồ sơ đúng hạn theo Nghị quyết 03. Tuy nhiên, căn cứ trên nội dung Tờ trình của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nêu trên, có thể hiểu, Nghị quyết 03 hướng tới các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng nhưng chưa được chi trả trên thực tế theo Nghị quyết 03. Việc này thể hiện tính đúng đắn của chính sách an sinh và góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

Nghị quyết 24 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

[1] Theo: https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=67417.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi