TỔ CHỨC DỊCH VỤ PHẢI KÝ QUỸ TỐI THIỂU 150 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ ĐƯỢC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔ CHỨC DỊCH VỤ PHẢI KÝ QUỸ TỐI THIỂU 150 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ ĐƯỢC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2023-06-23 18:14:17 1284

Ngày 13/6/2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 2747/BHXH-TST (“Công văn 2747”) hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng (sau đây gọi tắt là “Tổ chức dịch vụ”).

Theo đó, BHXH thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc ký kết và thực hiện hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh như sau:

1. Điều kiện của tổ chức dịch vụ được ký kết hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT (“Hợp đồng”)

a. Có Giấy phép kinh doanh;

b. Có đăng ký tham gia và đóng BHXH, BHYT cho người lao động, kể cả người đại diện pháp luật của tổ chức dịch vụ.

 • Trường hợp người đại diện pháp luật đã tham gia BHXH bắt buộc ở nơi khác hoặc đang hưởng lương hưu thì cung cấp mã số BHXH để cơ quan BHXH kiểm tra, rà soát.
 • Trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

c. Có thư bảo lãnh/Hợp đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định.

d. ít nhất 03 điểm thu trên địa bàn. Trong đó có 01 điểm thu tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Mỗi điểm thu có ít nhất 01 nhân viên thu để vận động thu.

e. Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính và nguồn nhân lực để thực hiện công tác phát triển và duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

2. Tổ chức dịch vụ phải ký quỹ tối thiểu 150 triệu đồng

 • Tiền ký quỹ lần đầu (năm đầu) là 150 triệu đồng.
 • Tiền ký quỹ năm sau sẽ được điều chỉnh tăng nếu giá trị thu BHXH tự nguyện, BHYT bình quân năm trước lớn hơn 150 triệu đồng.
 • Cơ quan BHXH rà soát, xác định lại số tiền ký quỹ trước ngày 15/1 hàng năm.

Quy định này khá đặc thù, không nằm trong Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam. Như vậy, ngoài điều kiện cần phải có thư/hợp đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng khi ký Hợp đồng thì BHXH Tp. Hồ Chí Minh còn yêu cầu Tổ chức dịch vụ phải duy trì số tiền ký quỹ tại tổ chức tín dụng trong toàn bộ quá trình thu phí dịch vụ. Tuy nhiên, Công văn 2747 không hướng dẫn cụ thể về hình thức, thời hạn và các vấn đề liên quan đến khoản tiền ký quỹ này. Điều này sẽ khiến các tổ chức dịch vụ lúng túng trong quá trình thực hiện.

3. Địa chỉ đăng ký ở đâu chỉ thu phí và vận động thu phí trên địa bàn đó

 • Địa chỉ đăng ký trên Giấy phép kinh doanh tại quận, huyện nào thì tổ chức dịch vụ thực hiện ký Hợp đồng với cơ quan BHXH quận, huyện đó và chỉ được vận động, phát triển người tham gia và thu tại địa bàn quận, huyện đó.
 • Tổ chức dịch vụ chỉ được thu phí liên quận, huyện khi được BHXH Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận và ký Hợp đồng thu phí liên quận.

4. Không gia hạn Hợp đồng hết hiệu lực vào ngày 30/6/2023 nếu số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại ngày này thấp hơn số lượng tại ngày 31/12/2022

 • Nếu Hợp đồng hết hiệu lực vào ngày 30/6/2023 mà số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại ngày 30/6/2023 thấp hơn ngày 31/12/2022 thì BHXH quận thực hiện thanh lý Hợp đồng.
 • Thư bảo lãnh sẽ được hoàn trả cho tổ chức dịch vụ tối thiểu 03 tháng kể từ ngày thanh lý Hợp đồng.

5. Rà soát, đánh giá các Hợp đồng đang còn hiệu lực để xem xét, chấm dứt Hợp đồng khi tổ chức dịch vụ vi phạm quy định

 • Không thực hiện theo quy định của BHXH Việt Nam.
 • Không thực hiện đối chiếu biên lai thu tiền với cơ quan BHXH chậm nhất ngày 15 hàng tháng trong 02 tháng liên tiếp.
 • Không có nhân viên thu BHXH, BHYT đã được đào tạo, cấp thẻ nhân viên tại mỗi điểm thu đã đăng ký với cơ quan BHXH.
 • Không sử dụng biên lai thu tiền của cơ quan BHXH phát hành.
 • Không đảm bảo chỉ tiêu phát triển người tham gia do cơ quan BHXH giao.
 • Không nộp tiền hoặc nộp không đúng số tiền đã thu theo quy định.

Công văn 2747 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi