TP. HÀ NỘI SIẾT CHẶT HOẠT ĐỘNG PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

TP. HÀ NỘI SIẾT CHẶT HOẠT ĐỘNG PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

2023-03-03 17:34:23 685

Ngày 23/02/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chính thức ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND (“Quyết định 1186”) ban hành kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp phát triển nhà ở đã được phê duyệt và quản lý danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025. Đáng lưu ý là, tại Quyết định 1186, UBND Tp. Hà Nội đưa ra các chính sách mang tính siết chặt đối với hoạt động phê duyệt và quản lý các dự án đầu tư và các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn.

ATA Legal Services xin giới thiệu một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Các chính sách siết chặt về quy hoạch, đầu tư:

a. Chỉ những dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị thuộc danh mục nằm trong Kế hoạch phát triển nhà ở mới được xem xét để chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, Thành phố Hà Nội sẽ quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị theo Kế hoạch phát triển nhà ở từ giai đoạn lập, trình duyệt quy hoạch đến khi sản phẩm nhà ở đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Quý Khách Hàng quan tâm có thể tra cứu thông tin các dự án nhà ở thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tại đây.

b. Hạn chế tối đa phát triển nhà chung cư trong các dự án đầu tư xây dựng mới nhà ở thương mại trên địa bàn các quận trong khu vực nội đô lịch sử. Thành phố Hà Nội sẽ bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, tạo quỹ đất để phát triển nhà ở thông qua việc đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ra khỏi khu vực nội thành.

c. Ưu tiên phát triển nhà ở xã hội:

  • Ưu tiên về vốn: Bố trí, sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất 20%, 25%, nguồn vốn từ ngân sách hoặc vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố;
  • Ưu tiên về quỹ đất: Rà soát các ô đất thuộc các quỹ đất 20%, 25% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị;
  • Dành tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

2. Các chính sách tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà ở:

a. Chú trọng các tiêu chí liên quan đến bảo đảm tiến độ làm cơ sở đánh giá và lựa chọn thực hiện dự án:

  • Ưu tiên các chủ đầu tư có phương án được đánh giá cao về giải pháp quy hoạch, kiến trúc, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tiến độ thực hiện dự án.
  • Chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, chậm tiến độ sẽ bị xem xét, đánh giá, không cho tham gia các dự án tương tự:

b. Tăng cường việc kiểm tra, thanh tra các dự án, kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ để thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư khác theo quy định.

c. Xem xét đưa ra khỏi danh mục dự án thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở đối với d án của chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ báo cáo. Theo đó, chủ đầu tư các dự án nhà ở phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà ở hàng quý (3 tháng), hàng năm (trước ngày 25 tháng 10). Trường hợp không thực hiện báo cáo 02 quý liên tiếp trở lên, dự án của chủ đầu tư đó sẽ bị xem xét đưa ra khỏi danh mục dự án thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở.

Quyết định 1186 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/02/2023.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi