TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI KHI DOANH NGHIỆP KHÔNG PHÁT HÀNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÚNG HẠN?

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI KHI DOANH NGHIỆP KHÔNG PHÁT HÀNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÚNG HẠN?

2023-05-08 19:03:03 855

Báo cáo tài chính, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13, là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của ĐVKT, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Đối với các nhà đầu tư, những người quản lý doanh nghiệp và cơ quan quản lý, báo cáo tài chính là cơ sở vô cùng quan trọng để xác định sức khoẻ tài chính, kinh doanh và dòng tiền của một đơn vị kinh doanh. Chính vì vậy, việc lập và nộp báo cáo tài chính là một trong những nghĩa vụ pháp lý bắt buộc mà mỗi doanh nghiệp đều phải thực hiện.

Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều trường hợp do những thay đổi nhân sự và các vấn đề nội bộ khiến cho việc lập và phát hành báo cáo tài chính không thuận lợi. Rất nhiều doanh nghiệp, thậm chí cả công ty niêm yết không thể phát hành báo cáo tài chính và nộp đúng hạn theo quy định dẫn tới những hậu quả như bị xử phạt vi phạm hành chính, bị đình chỉ giao dịch hoặc huỷ niêm yết bắt buộc. Vấn đề đặt ra là khi các doanh nghiệp này không thể phát hành Báo cáo tài chính đúng hạn thì trách nhiệm của GĐ/ TGĐ, người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng, kế toán viên – những người phải lập và ký vào những báo cáo tài chính nhưng lại không hoàn thành nghĩa vụ hoặc những người phải lập và ký báo cáo tài chính cho những năm tài chính mà họ không phụ trách/thậm chí không làm việc tại doanh nghiệp. Liệu GĐ/ TGĐ, người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng, kế toán viên mới có được quyền từ chối lập và ký các báo cáo tài chính cho những năm tài chính trước đó không và liệu việc họ ký trên các báo cáo tài chính đó có bị ràng buộc các trách nhiệm liên đới đối với các hoạt động, giao dịch của doanh nghiệp được ghi nhận tại báo cáo tài chính đó hay không? Đây chính là vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp vướng phải trong quá trình hoạt động và cũng là điều khiến rất nhiều người đang giữ chức vụ GĐ/ TGĐ, người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng của các doanh nghiệp lo ngại, đặc biệt khi họ chỉ là người được thuê, ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chứ không phải là cổ đông/thành viên góp vốn.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, đội ngũ ATA Legal Services đã nghiên cứu, xây dựng và phát hành chuyên đề pháp lý tuần này với tiêu đề Trách nhiệm thuộc về ai khi doanh nghiệp không phát hành báo cáo tài chính đúng hạn? Chuyên đề này hướng tới, phục vụ cho các doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp trong quá trình quản trị, điều hành và sản xuất, kinh doanh.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi