TRƯỚC 01/7/2024, PHẢI HOÀN THÀNH KẾT NỐI, TÍCH HỢP HỆ THỐNG VNEID VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

TRƯỚC 01/7/2024, PHẢI HOÀN THÀNH KẾT NỐI, TÍCH HỢP HỆ THỐNG VNEID VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

2023-11-03 16:09:22 881

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập và tiếp tục nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính (“TTHC”), cung cấp dịch vụ công (“DVC”) phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 27/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, ATA Legal Services đã cập nhật những nội dung đáng chú ý như sau:

- Trước ngày 01/7/2024, kết nối, tích hợp Hệ thống VNeID, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân với với Cổng DVC quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, tỉnh.

- 100% hồ sơ TTHC của các bộ, ngành, địa phương phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và phải liên thông, đồng bộ với Cổng DVC quốc gia.

- Bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành.

- Nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa.

- Hoàn thành việc xây dựng quy định về miễn, giảm phí trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử từ nay đến năm 2025.

- Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, 100% UBND cấp xã chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

- Tạm dừng cung cấp DVC trực tuyến không đáp ứng yêu cầu.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi