TỪ NGÀY 01/07/2022, NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG PHẢI MUA BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

TỪ NGÀY 01/07/2022, NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG PHẢI MUA BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

2022-07-15 08:57:24 487

Trước đây, nhà thầu được pháp luật khuyến khích mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/07/2022, khi Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 của (sau đây gọi tắt là “Nghị định 20”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP (“Nghị định 119”) có hiệu lực thi hành thì việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đã trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nghị định 20 cũng quy định các nội dung chi tiết liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba như sau:

1. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu

(1) Đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng: 100 triệu đồng/người/vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.

(2) Đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có)

  • Công trình có giá trị dưới 1000 tỷ đồng: 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.
  • Công trình có giá trị từ 1000 tỷ đồng trở lên: 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

3. Thời hạn bảo hiểm

Tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

4. Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 20 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 3 Nghị định 119 về vấn đề này. Theo đó, phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Quy định này sẽ giúp các nhà thầu thi công xây dựng chủ động trong việc dự toán chi phí khi tham gia thầu.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi