TỪ NGÀY 01/09/2023, BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ VIỆC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG THÔNG TIN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

TỪ NGÀY 01/09/2023, BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ VIỆC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG THÔNG TIN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

2023-07-07 20:58:00 785

Chuyển đổi số trong cải cách hành chính là một trong những mục tiêu mà Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai thực hiện trong thời gian qua. Trong hoạt động đấu giá tài sản, để đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số, ngày 03/07/2023 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2023/NĐ-CP (“Nghị định 47”) nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2017/NĐ-CP (“Nghị định 62”)  về biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản, trong đó tập trung vào các quy định về đấu giá tài sản qua Trang thông tin đấu giá trực tuyến (“Trang Đấu Giá”).

Theo đó, bên cạnh việc bổ sung các nội dung phù hợp với thực tiễn triển khai, Nghị định 47 đưa ra thêm nhiều điều kiện chặt chẽ hơn mà Trang Đấu Giá phải đáp ứng để được phê duyệt hoạt động, đồng thời cũng ghi nhận sự thay đổi thẩm quyền quản lý, cấp phép đối với các Trang Đấu Giá. Chi tiết các nội dung thay đổi như sau:

Tiêu chí

Nghị định 62

Nghị định 47

Thêm mô hình Trang Đấu Giá  triển khai hoạt động đấu giá trực tuyến

Việc đấu giá trực tuyến thông qua Trang Đấu Giá của Tổ chức đấu giá tài sản.

 

Ngoài Trang Đấu Giá của Tổ chức đấu giá tài sản, việc triển khai đấu giá trực tuyến có thể triển khai ở trên các Trang Đấu Giá sau:

- Trang Đấu Giá Quốc Gia;

- Trang Đấu Giá của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (“Tổ Chức Xử Lý Nợ Xấu”). Trong đó, Tổ Chức Xử Lý Nợ Xấu chỉ được sử dụng Trang Đấu Giá của mình để tổ chức việc đấu giá đối với tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Tăng yêu cầu kỹ thuật đối với Trang Đấu Giá

Chỉ quy định về nguyên tắc với các yêu cầu về mặt kỹ thuật như: có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, có đội ngũ nhân viên điều hành hệ thống, có phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành an toàn hệ thống.

Quy định cụ thể, yêu cầu rất cao về mặt kỹ thuật như:

- Công khai, minh bạch, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin;

- Thời gian trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu giá trực tuyến;

- Hoạt động ổn định, liên tục và phải đạt cấp độ 3 theo quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Đáp ứng các yêu cầu về việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin.

Thay đổi thẩm quyền thẩm định điều kiện và phê duyệt Trang Đấu Giá

Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở.

Bộ Tư pháp.

Tăng cường hoạt động rà soát và cho phép dừng hoạt động đối với Trang Đấu Giá không đáp ứng điều kiện

Không có quy định.

- Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp định kỳ hoặc đột xuất rà soát hoạt động quản lý, vận hành các Trang Đấu Giá;

- Trường hợp Trang Đấu Giá không đáp ứng điều kiện quy định thì phải nâng cấp trong vòng 90 ngày kể từ ngày được yêu cầu;

- Sau thời hạn yêu cầu mà Trang Đấu Giá vẫn không đáp ứng điều kiện thì sẽ bị xem xét dừng việc thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Nghị định 47 có hiệu lực từ ngày 01/09/2023.

  • Trường hợp đã nộp Đề án Trang Đấu Giá hợp lệ theo quy định của Nghị định 62 trước ngày 01/9/2023 thì tiếp tục thực hiện theo Nghị định 62.
  • Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/9/2023, tổ chức đấu giá tài sản có Trang Đấu Giá đã được phê duyệt theo Nghị định 62 phải nâng cấp để đáp ứng điều kiện tại Nghị định 47.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi