TỪ NGÀY 15/11/2023, TRA CỨU DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM CƠ BẢN SẼ MẤT 10.000 VNĐ/LẦN VÀ 2.000 VNĐ/GIAO DỊCH TRA CỨU NÂNG CAO

TỪ NGÀY 15/11/2023, TRA CỨU DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM CƠ BẢN SẼ MẤT 10.000 VNĐ/LẦN VÀ 2.000 VNĐ/GIAO DỊCH TRA CỨU NÂNG CAO

2023-09-29 20:29:11 877

Ngày 28/09/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2023/TT-BTC (“Thông tư 61”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm để thay thế Thông tư 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 (“Thông tư 202”)  và Thông tư số 113/2017/TT-BTC (“Thông tư 113”) ngày 20/10/2017 (sửa đổi Thông tư 202) của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1. Phạm vi áp dụng: so với Thông tư 202, Thông tư 61 xác định rõ đối tượng áp dụng là mức thu, chế độ thu trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các loại tài sản là:

+ Động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay);

+ Tàu biển;

+ Cây hằng năm theo quy định tại Luật Trồng trọt;

+ Công trình tạm theo quy định tại Luật Xây dựng.

Ngoài ra, Thông tư 61 cũng xác định rõ các trường hợp không áp dụng thu phí theo quy định, trong đó:

(i) 1 số trường hợp trước đây được xác định thuộc diện được miễn phí theo quy định tại Thông tư 202:

+ Cá nhân, hộ gia đình đăng ký biện pháp bảo đảm vay vốn tại tổ chức tín dụng theo chương trình vay vốn phát triển nghề nông thôn của Chính phủ;

+ Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền có yêu cầu xóa đăng ký hoặc yêu cầu rút bớt một, một số tài sản bảo đảm để xóa đăng ký đối với tài sản này;

(ii) Những trường hợp mới:

+ Xoá đăng ký theo bản án của toà án hoặc xoá đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất đã được chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp nhà ở, thế chấp tài sản khác gắn liền với đất;

+ Huỷ đăng ký do phát hiện ra thuộc trường hợp từ chối đăng ký hoặc bị trùng lặp đăng ký hoặc theo quyết định của toà án.

2. Việc tra cứu dữ liệu từng lần sẽ được tính phí: theo đó, Thông tư 61 quy định việc cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần theo tiêu chí cơ bản là 10.000 đồng/lần và tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản,tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu là 2.000 đồng/giao dịch.

Các mức phí khác tại Thông tư 61 không có sự thay đổi so với Thông tư 202 và Thông tư 113.

Thông tư 61 có hiệu lực từ ngày 15/11/2023./.

Ngoài ra, Quý khách hàng lưu ý, phí đăng ký giao dịch bảo đảm vẫn đang được giảm để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đến hết ngày 31/12/2023 theo quy định tại Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/06/2023 (ATA đã cập nhật những nội dung của Thông tư 44/2023/TT-BTC tại đây).

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi