TỪ NGÀY 25/06/2022, HÀ NỘI BỎ NỘI DUNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN NHÀ Ở SONG SONG VỚI VIỆC TRANH TRA, XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ

TỪ NGÀY 25/06/2022, HÀ NỘI BỎ NỘI DUNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO NGƯỜI MUA NHÀ TRONG DỰ ÁN NHÀ Ở SONG SONG VỚI VIỆC TRANH TRA, XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ

2022-06-24 17:25:19 447

Ngày 14/06/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND (“Quyết định 26”) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND (“Quyết định 12”) ngày 31/03/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND phố Hà Nội. Quyết định 26 có hiệu lực thi hành từ ngày 25/06/2022.

Quyết định 26 đã đưa ra khá nhiều điểm mới đáng chú ý trong trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, cụ thể:

1. Bỏ nội dung cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở song song với việc thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư có vi phạm

Tại Quyết định 12, Điều 10 khoản 2 quy định:

2. Việc xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà, công trình xây dựng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư có vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, tài chính, kinh doanh bất động sản, được thực hiện theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND Thành phố, theo nguyên tắc:

- Việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư được tiến hành song song với việc thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư;

- Việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà, công trình xây dựng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư không làm thay đổi việc xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư vi phạm pháp luật.”

Tuy nhiên, Quyết định 26 đã bỏ hoàn toàn nội dung này.

2. Thay đổi phân quyền trong việc tổ chức thực hiện việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Theo Quyết định 26, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội sẽ là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Trước đây, nội dung này thuộc về UBND cấp huyện. Hiện nay, UBND cấp huyện tuy vẫn là cấp có thẩm quyền ký, duyệt hồ sơ cấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội sẽ là đơn vị chủ trì các vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục.

Với tư cách là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng nghiệp vụ chuyên về đăng ký đất đai, việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội được phân quyền tổ chức thực hiện sẽ góp phần nâng cao năng lực giải quyết hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, đáp ứng được nhu cầu của người dân tốt hơn.

3. Bổ sung đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu

Theo đó, ngoài UBND cấp xã nơi có đất, hộ gia đình, cá nhân có thể nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

4. Thay đổi trong quy trình, trình tự xử lý hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận

- Các mốc tối đa của thời hạn xử lý hồ sơ bị dài hơn do số ngày xử lý hồ sơ đều được bổ sung rõ thành “ngày làm việc” thay vì để “ngày” như trước đây;

- Thay đổi quy trình xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính của người được cấp Giấy chứng nhận.

+ Trước đây, sau khi UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận, Chi nhánh VPĐK đất đai mới gửi yêu cầu xác định nghĩa vụ tài chính và yêu cầu người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trên cơ sở các chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người dân, Chi nhánh VPĐK đất đai sẽ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Tuy nhiên, Quyết định 26 đổi lại quy trình theo hướng: ngay sau khi được UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, Chi nhánh VPĐK đất đai sẽ gửi yêu cầu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Khi người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính) hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính): Thực hiện vẽ, in Giấy chứng nhận; luân chuyển hồ sơ để phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi