UỶ BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA CHÍNH THỨC THAY THẾ HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH VÀ CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TỪ 01/4/2023

UỶ BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA CHÍNH THỨC THAY THẾ HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH VÀ CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TỪ 01/4/2023

2023-02-17 09:33:58 1578

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (“VNCC”) là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Công thương, được lập trên cơ sở tổ chức lại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ("VCCA”), Hội đồng Cạnh tranh ("VCC”) và văn phòng Hội đồng Cạnh tranh. Theo Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ("Nghị định 03”) ngày 10/02/2023 của Chính phủ, UBCT phụ trách hoạt động tố tụng cạnh tranh, thực hiện chức năng giám sát cạnh tranh và quản lý nhà nước trong ba lĩnh vực (gồm cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kinh doanh theo phương thức đa cấp).

Bên cạnh việc tiếp nhận lại các nhiệm vụ, quyền hạn của VCC, VCCA (ngoại trừ nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam – thuộc phạm vi chức năng của Cục Phòng vệ Thương mại), Nghị định 03 làm rõ thêm một số quyền của UBCT nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan này trong hoạt động tố tụng cạnh tranh:

  1. Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền phối hợp, hỗ trợ quá trình điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh;
  2. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
  3. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh có dấu hiệu của tội phạm;
  4. Tiếp nhận, xem xét đơn xin hưởng khoan hồng, quyết định việc miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

Về cơ cấu tổ chức, Nghị định 03 quy định UBCT gồm các đơn vị sau:

  1. Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh: có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định số lượng phòng trực thuộc Cơ quan này;
  2. Ban Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;
  3. Ban Giám sát cạnh tranh;
  4. Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo Nghị định 03, UBCT sẽ chính thức đi vào hoạt động, thay thế cho VCC và VCCA kể từ ngày 01/4/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi