VẪN BẮT BUỘC PHẢI CÓ ĐẤT Ở HOẶC LẪN ĐẤT Ở MỚI ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

VẪN BẮT BUỘC PHẢI CÓ ĐẤT Ở HOẶC LẪN ĐẤT Ở MỚI ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

2022-06-17 14:04:29 614

Kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 (“Luật số 03”) chính thức có hiệu lực thi hành. Đối với nội dung sửa đổi Luật Nhà ở, các quy định sửa đổi đã làm rõ hình thức sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Cụ thể, Điều 4 Luật số 03 sửa đổi Điều 23 Khoản 1 Luật Nhà ở đã quy định rõ các chủ đầu tư phải có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với (1) đất ở, hoặc (2) đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời, việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Sau khi có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà ở thương mại, các chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật đất đai.

Như vậy, các trường hợp chủ đầu tư chỉ có các loại đất khác không phải là đất ở hoặc không lẫn đất ở vẫn chưa được Luật cho phép chuyển thành dự án nhà ở thương mại cho dù đất dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi