VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, VŨ TRƯỜNG PHẢI THEO QUY HOẠCH

VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, VŨ TRƯỜNG PHẢI THEO QUY HOẠCH

2024-04-12 18:17:30 295

Theo thông báo số 135/TB-VPCP, tại buổi họp ngày 08/03/2024 về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những kết luận như sau về công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Theo đó, Phó Thủ tướng xác định đây là hoạt động kinh doanh có tính chất nhạy cảm, cần quản lý chặt chẽ.

Phương hướng tăng cường quản lý được đưa ra bao gồm:

1. Cấp phép hoạt động kinh doanh phải theo quy hoạch.

Theo đó, việc cấp phép các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường sẽ phải đảm bảo yêu cầu:

  • Bảo đảm công tác an toàn, an ninh trật tự;
  • Bảo đảm công tác phòng, chống cháy nổ;
  • Bảo đảm công tác giảm ô nhiễm môi trường, tiếng ồn;
  • Bảo đảm không gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu dân cư, hoạt động của các cơ quan hành chính, cơ sở giáo dục, y tế, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa.

2. Xem xét bổ sung làm đối tượng quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kết hợp hoạt động ca hát, biểu diễn nghệ thuật tương tự như hoạt động karaoke.

3. Bổ sung quy định siết chặt hoạt động cấp phép và tăng cường quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Thủ tướng yêu cầu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP phải bổ sung, làm rõ các nội dung liên quan đến cấp phép và quản lý kinh doanh karaoke, vũ trường như sau:

  • Các điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường (như diện tích tối thiểu của phòng hát, phòng vũ trường, v.v.);
  • Thời hạn của Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (Giấy phép); các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi Giấy phép;
  • Phân cấp, giao quyền cho địa phương gắn với phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của từng ngành, từng cấp.
  • Quy trình thẩm định hồ sơ, thiết kế đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự gắn với phân cấp thẩm quyền.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi