VIỆC XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? CÁCH XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ CÓ NHIỀU TÀI KHOẢN Ở CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KHÁC NHAU?

VIỆC XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? CÁCH XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ CÓ NHIỀU TÀI KHOẢN Ở CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KHÁC NHAU?

2022-09-23 19:39:15 320

Quy trình xác định tư cách nhà đầu tư ("NĐT") chứng khoán chuyên nghiệp có sự khác biệt giữa NĐT tổ chức và cá nhân, cụ thể:

  1. Đối với NĐT chứng khoán là tổ chức: Nghị định 65/2022/NĐ-CP ("Nghị định 65") vẫn giữ nguyên quy định cũ tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ("Nghị định 155") về các đối tượng NĐT chứng khoán là tổ chức được coi là NĐT chứng khoán chuyên nghiệp và quy trình xác định NĐT chứng khoán là tổ chức vẫn được thực hiện theo Điều 4 và Điều 5 Nghị định 155 về việc xác định NĐT chứng khoán là tổ chức như trước đây.
  2. Đối với NĐT chứng khoán là cá nhân: Nghị định 65 siết chặt quy định về điều kiện mua trái phiếu của NĐT chứng khoán cá nhân. Theo đó, bên cạnh yêu cầu về (1) có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng và (2) nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng, giá trị danh mục chứng khoán này phải là giá trị ròng, tức không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại và phải được xác định trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách NĐT chứng khoán chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc xác định NĐT chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân chỉ có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận.

Theo quy định mới tại Nghị định 65, trái phiếu phát hành riêng lẻ bắt buộc phải đăng ký và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán. Theo quy định tại Điều 4 Khoản 2 Nghị định 155, đối với các trái phiếu phát hành riêng lẻ được giao dịch tập trung, công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư đặt mua trái phiếu sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm xác định tư cách NĐT chứng khoán chuyên nghiệp trước khi thực hiện giao dịch.

Trường hợp NĐT có chứng khoán trên nhiều tài khoản tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau, công ty chứng khoán nơi xác định tư cách NĐT chuyên nghiệp có thể xác định giá trị danh mục chứng khoán của NĐT trên cơ sở các văn bản xác nhận giá trị danh mục chứng khoán của các công ty chứng khoán khác nơi NĐT đó mở tài khoản.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi