VỚI QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 65, CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHỎ LẺ KHÔNG PHẢI NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP CÓ THỂ MUA TRÁI PHIẾU NỮA KHÔNG?

VỚI QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 65, CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHỎ LẺ KHÔNG PHẢI NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP CÓ THỂ MUA TRÁI PHIẾU NỮA KHÔNG?

2022-09-23 19:35:46 324

Nghị định 65/2022/NĐ-CP ("Nghị định 65") có quy định sửa đổi Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ("Nghị định 153") về kiểm định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân khi mua trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể:

“d) Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận”.

Cùng với đó, mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp tăng từ 100.000 đồng lên 100 triệu đồng (quy định tại Điều 1.4 Nghị định 65 sửa đổi Điều 6.4(a) Nghị định 153) cũng sẽ khiến cơ cấu nhà đầu tư cá nhân trong thời gian tới giảm đi nhiều so với thực tế hiện nay.

Như vậy, quy định này sẽ hạn chế một cách tối đa các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia mua trái phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn có thể tham gia vào thị trường này bằng cách mua trái phiếu doanh nghiệp đã được niêm yết trên các sàn và phát hành ra công chúng thông qua các sàn chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ("Nghị định 155") mà không bị ràng buộc bởi Nghị định 65.

Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết là loại trái phiếu được đăng ký và lưu ký đầy đủ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đồng thời được giao dịch rộng rãi trên các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Toàn bộ quá trình giao dịch đều phải dựa trên các quy định của Sở giao dịch chứng khoán và được quy định tại Điều 118 Nghị định 155. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng mua trái phiếu niêm yết bằng cách đặt lệnh mua trái phiếu (online hoặc tại quầy/qua tổng đài) tại các công ty chứng khoán.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi