VSD BỔ SUNG CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ XỬ LÝ KHI VI PHẠM QUY TRÌNH THANH TOÁN, BÙ TRỪ CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ

VSD BỔ SUNG CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ XỬ LÝ KHI VI PHẠM QUY TRÌNH THANH TOÁN, BÙ TRỪ CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ

2022-08-26 18:39:59 336

Ngày 19/8/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-VSD (“Quyết định 110”) kèm Quy chế thành viên lưu ký tại VSD, thay thế Quy chế thành viên lưu ký ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-VSD (“Quyết định 112”) ngày 23/8/2021.

Điểm nổi bật nhất của Quy chế thành viên lưu ký mới là bổ sung nhiều trường hợp xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký. Cụ thể là các hành vi:

  • Không cập nhật thông tin nhà đầu tư vào hệ thống VSD trong thời gian quy định;
  • Không xác nhận tiền thanh toán giao dịch chứng khoán;
  • Không thực hiện hoặc Chậm trễ trong việc gửi VSD báo cáo kết quả phân bổ tiền, chứng khoán cho nhà đầu tư;
  • Thành viên lưu ký là bên mua đối ứng trong giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán do thiếu chứng khoán chuyển thiếu hoặc không chuyển đủ tiền phong tỏa;
  • Không xác nhận hoặc xác nhận đủ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán nhưng đến thời điểm chốt số dư bị mất khả năng thanh toán tiền dẫn đến phải áp dụng cơ chế hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán;

Các hành vi trên, tùy mức độ và tần suất vi phạm sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt tương ứng, gồm: nhắc nhở bằng văn bản; khiển trách; đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán; Đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên lưu ký; đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Quyết định 110 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/8/2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi