CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TẠI KHÁNH HOÀ: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG LÚA DIỆN TÍCH DƯỚI 500 HA

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TẠI KHÁNH HOÀ: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG LÚA DIỆN TÍCH DƯỚI 500 HA

2023-03-03 12:02:32 716

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 (“Nghị quyết 55”) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là trong hoạt động quản lý đất đai. Theo Nghị quyết 55, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính. Nhằm cụ thể hoá chủ trương trên, ngày 18/11/2022, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-TTg cụ thể hoá vấn đề thẩm quyền và thủ tục xem xét, phê duyệt vấn đề chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1000 ha tại địa bàn tỉnh Khánh Hoà (“Quyết định 23”) và đã được ATA Legal Services cập nhật tại đây.

Tiếp theo Quyết định 23, ngày 24/02/2023, Thủ tướng tiếp tục ban hành Quyết định số 6/2023/QĐ-TTg về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng CP uỷ quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà (“Quyết định 6”).

Các thông tin nổi bật tại Quyết định 6 như sau:

Điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư:

  1. Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
  2. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
  3. Đã được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
  4. Có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

Quy trình đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất:

Quy trình được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:

Quy trình thí điểm đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên được áp dụng cho các hồ sơ nộp từ ngày Nghị quyết 55 có hiệu lực (16/06/2022) đến khi Nghị quyết 55 hết hiệu lực (01/08/2027). Các trường hợp UBND tỉnh đã gửi hồ sơ hợp lệ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 16/6/2022 thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi