ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC NĂM 2022 DO ẢNH HƯỞNG BỞI COVID PHẢI NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRƯỚC NGÀY 31/3/2023

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC NĂM 2022 DO ẢNH HƯỞNG BỞI COVID PHẢI NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRƯỚC NGÀY 31/3/2023

2023-02-10 16:10:00 685

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là chính sách hỗ trợ tài chính đã được thực hiện tại năm 2022 và mới đây đã được mở rộng phạm vi áp dụng để tiếp tục được triển khai trong năm 2023. Việc mở rộng phạm vi đối tượng được hưởng chính sách này được Chính phủ đưa ra tại Nghị quyết 07/NQ-CP (“Nghị quyết 07”) (đã được ATA Legal Services cập nhật tại đây) và mới đây được cụ thể hóa tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/01/2023 (“Quyết định 01”). Sau đây là một số nội dung đáng quan tâm tại Quyết định 01:

Đối tượng áp dụng

Quyết định 01 làm rõ đối tượng được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Nghị quyết 07. Theo đó, những đối tượng này bao gồm cả người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ tính mức hỗ trợ

  1. Đối với các trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định: Mức hỗ trợ được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.
  2. Đối với các đối tượng còn lại: Mức hỗ trợ được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định, không bao gồm số tiền còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

chế giải quyết đối với các trường hợp đã nộp đủ tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022

Trường hợp các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo Nghị quyết 07 mà đã thực hiện thanh toán đủ tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm này, số tiền đã nộp thừa sẽ được trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ sau hoặc năm tiếp theo. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Các đối tượng phải lập và gửi hồ sơ đề nghị (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) đến cơ quan có thẩm quyền chậm nhất là ngày 31/03/2023. Mọi trường hợp nộp hồ sơ sau thời hạn trên đều không được áp dụng chính sách này.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi