GIẢM THIỂU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, HỢP TÁC XÃ VÀ ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

GIẢM THIỂU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, HỢP TÁC XÃ VÀ ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

2022-12-09 17:58:24 516

Thực hiện theo Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 của Chính phủ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020, ngày 11/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (“BKHĐT”) đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-BKHĐT (“Quyết định 1089”) thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Tiếp đó, ngày 30/08/2022, BKHĐT ban hành Quyết định 1481/QĐ-BKHĐT (“Quyết định 1481”) thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Bộ. (Những nội dung đáng lưu ý tại Quyết định 1481 do BKHĐT trình Chính phủ đã được ATA Legal Services cập nhật tại đây).

Trên cơ sở đề xuất tại các quyết định nêu trên, ngày 01/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1505/QĐ-TTg (“Quyết định 1505”) về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của BKHĐT.

Theo đó, trong năm 2022 – 2023, sẽ có các phương án giảm thiểu thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, cụ thể như sau:

Lĩnh vực

Nội dung phương án do Thủ tướng phê duyệt

So sánh với đề xuất của BKHĐT

Đấu thầu

+ Bãi bỏ thủ tục cấp chứng chỉ ngành nghề đấu thầu: Dừng việc cấp, cấp lại và tiến hành thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

+ Kiến nghị sửa Luật đấu thầu.

 

+ Phù hợp với đề xuất Bỏ yêu cầu về cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu.

+ Chưa ghi nhận đề xuất bổ sung hướng dẫn thủ tục hành chính cho việc đề xuất các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án do Nhà nước lập (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) vào dự thảo Luật Đấu thầu.

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

+ Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính không còn phù hợp (thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã);

+ Cắt giảm, đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính (bỏ bớt thành phần hồ sơ, bổ sung phương thức nộp hồ sơ, giảm thời gian xử lý hồ sơ, v.v).

+ Kiến nghị xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản có liên quan.

Nội dung phê duyệt phù hợp hoàn toàn với đề xuất

Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

1. Thủ tục cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

+ Giảm thiểu số lượng hồ sơ doanh nghiệp phải nộp đối với: còn 01 bộ.

+ Bổ sung phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến.

Quyết định số 1089/QĐ-BKHĐT ngày 11/8/2021, BKHĐT yêu cầu doanh nghiệp phải nộp 03 bộ hồ sơ (bản chính) và 01 bản điện tử kèm theo.

2. Thủ tục về nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ và giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp:

+ Quy định rõ số bộ hồ sơ phải nộp với mỗi thủ tục là 01 bộ.

+ Bổ sung phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến.

Quyết định số 1089/QĐ-BKHĐT ngày 11/8/2021 không quy định rõ về thành phần hồ sơ doanh nghiệp phải nộp.

3. Thống nhất ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Phù hợp với đề xuất của BKHĐT

 

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi