MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI VND CÓ KỲ HẠN TỪ 1 THÁNG ĐẾN 6 THÁNG KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 5%

MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI VND CÓ KỲ HẠN TỪ 1 THÁNG ĐẾN 6 THÁNG KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 5%

2023-05-26 16:18:35 709

Ngày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành hai quyết định liên quan đến điều hành lãi suất bao gồm Quyết định 950/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Quyết định 950”) và Quyết định 951/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 (“Quyết định 951”).

Theo đó, các mức lãi suất có sự điều chỉnh như sau:

1. Giảm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm, cho vay bù đắp đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nội dung

Quyết định 574

Quyết định 950

Lãi suất tái cấp vốn

5,5%

5,0%

Lãi suất tái chiết khấu

3,5%

3,5%

Lãi suất cho vay qua đêm, cho vay bù đắp

6,0%

5,5%

2. Giảm mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng

Nội dung

Quyết định 575

Quyết định 951

Lưu ý

Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không có kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng

0,5%

0,5%

Các khoản tiền gửi trước ngày 25/5/2023 được thực hiện đến khi hết thời hạn.

Khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền thì áp dụng lãi suất theo Quyết định 951.

Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng – dưới 6 tháng (không tính trường hợp của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô)

5,5%

5,0%

Quyết định 950, Quyết định 951 có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023 thay thế cho các Quyết định 574/QĐ-NHNN (“Quyết định 574”) và Quyết định 575/QĐ-NHNN (“Quyết định 575”) đã được ATA Legal Services cập nhật tại các bản tin pháp lý trước đây. Việc ban hành hai Quyết định nêu trên nằm trong kế hoạch hướng tới mục tiêu giảm lãi suất huy động, từ đó, tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi