“THỜI HẠN CHỜ” ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

“THỜI HẠN CHỜ” ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

2024-01-12 16:53:54 803

Theo Thông tư 20/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“Thông tư 20”) quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng (“TCTD”) sau khi thôi chức vụ, cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước chỉ được đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực mình quản lý sau khi đã chính thức thôi giữ chức vụ một thời gian nhất định. Khoảng “thời hạn chờ” này phụ thuộc vào lĩnh vực mà cán bộ, công chức đó quản lý. Theo đó, những lĩnh vực cấp phép, phê duyệt liên quan đến tổ chức hoạt động của TCTD và các lĩnh vực về thanh tra, giám sát sẽ áp dụng mức “thời hạn chờ” dài nhất là 24 tháng.

STT

Danh mục các lĩnh vực quản lý

Thời hạn

1

Cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định, chấp thuận của cấp có thẩm quyền

2

Cấp phép hoặc đình chỉ hoạt động thanh toán của TCTD và tổ chức khác; cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của các tổ chức không phải là ngân hàng; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thanh toán

Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định, chấp thuận của cấp có thẩm quyền

3

Cấp, thu hồi văn bản chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho TCTD và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động ngoại hối

4

Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, giấy phép đối với các hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh vàng

5

Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của TCTD; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể TCTD theo quy định pháp luật; chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD; chấp thuận những thay đổi khác theo quy định của Luật Các TCTD, trừ trường hợp nêu tại mục 3 nêu trên

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định, chấp thuận của cấp có thẩm quyền

6

Lập danh sách cảnh báo tổ chức có rủi ro cao về rửa tiền; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động phòng, chống rửa tiền

7

Thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng

Đây cũng là thông lệ áp dụng tương tự đối với người có chức vụ, quyền hạn của các Bộ, ban, ngành quản lý, cấp phép khác như Bộ Tài chính (nội dung chi tiết Quý vị có thể xem tại đây) hay Bộ Xây dựng (nội dung chi tiết tại đây).

Quy định nêu trên không áp dụng đối với trường hợp người có chức vụ, quyền hạn được chỉ định, điều động, bổ nhiệm làm đại diện vốn nhà nước tại các TCTD, doanh nghiệp có vốn nhà nước; tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành tại các TCTD yếu kém, bị kiểm soát đặc biệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thông tư 20 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2024.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi