CÁN BỘ CÔNG CHỨC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CHỈ THAM GIA QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ ĐỦ 12 THÁNG TRỞ LÊN

CÁN BỘ CÔNG CHỨC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CHỈ THAM GIA QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ ĐỦ 12 THÁNG TRỞ LÊN

2024-04-12 19:05:21 297

Ngày 27/03/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (“Bộ Nông nghiệp”) đã ban hành Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT (“Thông tư 02”) quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã (sau đây gọi chung là “doanh nghiệp”) sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp, cụ thể như sau:

+ Bộ Nông nghiệp áp dụng một khung thời hạn chung là đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ đối với tất cả các cán bộ, công chức thuộc Bộ Nông nghiệp, không phân biệt ngành nghề, lĩnh vực quản lý.

+ Đối với những người có chức vụ, quyền hạn tại các chương trình, dự án, đề án thuộc Bộ Nông nghiệp, thời hạn không được tham gia thành lập, quản lý doanh nghiệp là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.

Có thể thấy quy định này của Bộ Nông nghiệp mang tính ràng buộc ít hơn so với các Bộ khác quản lý các lĩnh vực khác như tài chính[1], xây dựng[2], hay ngân hàng[3] (đều có những vị trí, lĩnh vực đòi hỏi phải đủ 24 tháng trở lên thì người có chức vụ, quyền hạn mới được tham gia thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp).

Ngoài ra, Thông tư 02 cũng làm rõ, thôi giữ chức vụ là việc được giải quyết chế độ thôi việc/kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc/nghỉ hưu/chuyển công tác. Theo đó, thời hạn hạn chế quyền tham gia quản lý doanh nghiệp sẽ được tính kể từ ngày xảy ra các sự kiện nêu trên.

Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2024.

[1] Nội dung chi tiết đã được ATA Legal Services cập nhật tại bài viết: https://ata-legal.com/can-bo-cong-chuc-trong-linh-vuc-tai-chinh-chi-duoc-dam-nhiem-chuc-vu-quan-ly-trong-doanh-nghiep-sau-khi-thoi-giu-chuc-vu-it-nhat-12-den-24-thang?search=ch%E1%BB%A9c%20v%E1%BB%A5

[2] Nội dung chi tiết đã được ATA Legal Services cập nhật tại bài viết: https://ata-legal.com/can-bo-cong-chuc-trong-linh-vuc-xay-dung-chi-duoc-dam-nhiem-chuc-vu-quan-ly-trong-doanh-nghiep-sau-khi-thoi-giu-chuc-vu-it-nhat-12-den-24-thang

[3] Nội dung chi tiết đã được ATA Legal Services cập nhật tại bài viết: https://ata-legal.com/thoi-han-cho-de-duoc-tham-gia-doanh-nghiep-sau-khi-thoi-giu-chuc-vu-cua-can-bo-cong-chuc-ngan-hang-nha-nuoc

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi