CÁC CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2022

CÁC CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2022

2022-07-29 16:14:00 372

Từ tháng 8/2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực đáng chú ý đối với doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Rút tiết kiệm trước thời hạn vẫn hưởng lãi cao

Theo Thông tư số 04/2022/TT-NHNN, từ ngày 1/8/2022, trường hợp rút trước hạn một phần/toàn bộ tiền gửi sẽ áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

ATA Legal Services từng có bài cập nhật chi tiết nội dung này, xin vui lòng xem tại đây.

Thuê bao mới phải xác thực cơ sở dữ liệu dân cư

Theo Thông báo số 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 15/6/2022, từ ngày 1/8/2022, các thuê bao di động mới phát sinh phải thực hiện xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác.

Bổ sung lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Theo Thông tư số 38/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, từ ngày 08/08/2022, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được áp dụng như sau:

  1. Mức thu lệ phí cấp lần đầu, chuyển đổi: 300.000 VNĐ/chứng chỉ.
  2. Mức thu lệ phí cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm trên: 150.000 VNĐ/chứng chỉ.

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.

ATA Legal Services từng có bài cập nhật chi tiết nội dung này, xin vui lòng xem tại đây.

Công khai, minh bạch các thông tin về bất động sản, dự án bất động sản và thuế chuyển nhượng bất động sản trên Cổng thông tin của Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP, từ ngày 15/8/2022, thông tin, dữ liệu phải được chia sẻ trực tuyến trên Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  tại địa chỉ website: http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn.

Để thực hiện được việc công khai, minh bạch thông tin, Nghị định 44/2022/NĐ-CP bổ sung nhiều yêu cầu đối với chủ đầu tư dự án bất động sản trong việc cung cấp các giấy tờ pháp lý về dự án và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo cho Sở Xây dựng.

ATA Legal Services từng có bài cập nhật chi tiết nội dung này, xin vui lòng xem tại đây.

Bổ sung và tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP, kể từ ngày 25/8/2022, nhiều chế tài về bảo vệ môi trường được bổ sung đối với doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình, cụ thể là các chế tài tương ứng với các hành vi vi phạm mới được bổ sung theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như:  

Đối với doanh nghiệp: (1) Không đăng ký môi trường hoặc không đăng ký giấy phép môi trường; (2) Không gửi “văn bản thông báo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường” cho cơ quan có thẩm quyền; (3) Không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định; (4) Không xử lý sơ bộ nước thải; v.v.

Đối với cá nhân, hộ gia đình: (1) Không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; và (2) Đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính.

Ngoài ra, Nghị định 45/2022/NĐ-CP cũng quy định theo hướng tăng mạnh mức phạt đối với một số hành vi gây ô nhiễm môi trường.

ATA Legal Services từng có bài cập nhật chi tiết nội dung này, xin vui lòng xem tại đây.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi