CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH CHỈ ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ ÍT NHẤT 12 ĐẾN 24 THÁNG

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH CHỈ ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ ÍT NHẤT 12 ĐẾN 24 THÁNG

2022-10-14 17:24:12 643

Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 6 Điều 40 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về các đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp hay hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trong đó có nhắc tới những người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, điểm d Khoản 2 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định: “Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ”. (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, hợp tác xã)

Nhằm triển khai các quy định trên, ngày 03/10/2022, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 60/2022/TT-BTC (“Thông tư 60”) quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Nội dung cụ thể tại Thông tư 60 như sau:

STT

Danh mục các lĩnh vực

Thời hạn

1

Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán

Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền

2

Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

3

Quản lý nhà nước về bảo hiểm

4

Quản lý nhà nước về hải quan

5

Quản lý nhà nước về giá

6

Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước

7

Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

8

Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia

9

Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài

10

Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước

Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền

11

Quản lý nhà nước về tài sản công

Thông tư 60 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi