DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TIẾP TỤC KÊ KHAI, KHẤU TRỪ SỐ THUẾ GTGT CHƯA KHẤU TRỪ HẾT CỦA CHI NHÁNH ĐÃ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TIẾP TỤC KÊ KHAI, KHẤU TRỪ SỐ THUẾ GTGT CHƯA KHẤU TRỪ HẾT CỦA CHI NHÁNH ĐÃ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

2024-04-05 17:25:58 404

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, “Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ để chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện các thủ tục về thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định…” Điều này có nghĩa là, về nguyên tắc, đơn vị phụ thuộc sẽ phải chốt lại và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế trước khi chính thức chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên, về quyền lợi về thuế như khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào thì thực tiễn cũng ghi nhận những trường hợp đơn vị phụ thuộc đã chấm dứt hoạt động nhưng vẫn chưa khấu trừ hết.

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1362/TCT-KK ngày 02/4/2024 trả lời Cục Thuế tỉnh Long An liên quan đến việc khấu trừ thuế GTGT đối với chi nhánh chấm dứt hoạt động. Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (công ty mẹ) khi thực hiện chấm dứt hoạt động và chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quyết định của công ty mẹ nhưng có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện khấu trừ thuế theo quy định pháp luật thì chi nhánh đó được chuyển số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết cho công ty mẹ để công ty mẹ tiếp tục kê khai, khấu trừ theo quy định.

Điều này xuất phát từ bản chất chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Do đó, các quyền lợi, nghĩa vụ của chi nhánh khi chấm dứt hoạt động sẽ được doanh nghiệp kế thừa và thực hiện.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi