DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI NGÂN HÀNG ĐƯỢC THAM GIA GÓP VỐN VÀO NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM KỂ TỪ NGÀY 14/12/2023

DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI NGÂN HÀNG ĐƯỢC THAM GIA GÓP VỐN VÀO NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM KỂ TỪ NGÀY 14/12/2023

2023-11-10 20:02:13 849

Ngày 31/10/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2023/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Thông tư 13”). Thông tư 13 đã bổ sung một số nội dung liên quan đến việc doanh nghiệp không phải ngân hàng tham gia góp vốn của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam.

1. Doanh nghiệp không phải ngân hàng được góp vốn vào ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

Theo quy định trước đây tại Thông tư 40/2011/TT-NHNN, ngân hàng liên doanh được góp vốn từ 2 bên gồm: bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều ngân hàng Việt Nam và bên nước ngoài gồm một hoặc nhiều ngân hàng nước ngoài.

Sửa đổi quy định này, Thông tư 13 cho phép doanh nghiệp không phải ngân hàng được quyền mua lại/nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại ngân hàng liên doanh tại Việt Nam, số lượng tối đa là 01 doanh nghiệp đối với mỗi bên.

2. Làmđiều kiện đối với đối tác mới là doanh nghiệp không phải ngân hàng khi mua lại phần vốn góp vào ngân hàng liên doanh

Thông tư 13 đưa ra điều kiện đối với doanh nghiệp không phải ngân hàng khi nhận chuyển nhượng/ mua lại phần vốn góp của ngân hàng liên doanh, cụ thể như sau:

  • Được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài[1];
  • Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng trong 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp đối với phần vốn góp từ trên 1% đến dưới 5% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh hoặc có vốn chủ sở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 400 tỷ đồng trong 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp đối với phần vốn góp từ 1% vốn điều lệ trở xuống của ngân hàng liên doanh;
  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định, phải đảm bảo vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn góp cam kết theo số liệu từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán của năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;
  • Kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;
  • Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn;
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;
  • Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Thông tư 13 có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2023

[1] Trường hợp là doanh nghiệp Nhà nước, phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản cho phép tham gia góp vốn vào ngân hàng liên doanh theo quy định của pháp luật;

Trường hợp là doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, phải tuân thủ việc góp vốn theo các quy định liên quan của pháp luật.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi