DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ HỘ GIA ĐÌNH KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH SẼ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2022/NĐ-CP

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ HỘ GIA ĐÌNH KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH SẼ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2022/NĐ-CP

2022-08-19 17:08:02 396

Ngày 20/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP (“Nghị định 31”) về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (Sau đây gọi chung là “Doanh nghiệp”). Nhằm hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31, giúp đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo đúng mục đích vay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 5251/BKHĐT-PTDN (“Công văn 5251”) về việc làm rõ một số nội dung tại Nghị định này, cụ thể là hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc xác định các đối tượng thuộc ngành nghề kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ lãi suất theo Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định 31.

Cụ thể, theo Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định 31, doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có ngành nghề kinh doanh đã đăng ký thuộc một trong các ngành nghề kinh doanh được hỗ trợ lãi suất theo Điều 2.2(a) Nghị định 31, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
  • Có mục đích sử dụng vốn vay cho ngành, nghề kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ lãi suất nêu trên.

Trên cơ sở đó, Công văn 5251 giải đáp một số vấn đề phát sinh trong việc xác định các đối tượng thuộc ngành nghề kinh doanh được hỗ trợ lãi suất như sau:

1. Không hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay không nhằm phục vụ các ngành nghề kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ lãi suất:

  • Trường hợp Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành, nghề kinh doanh được hỗ trợ lãi suất nhưng vốn vay sử dụng không phục vụ các ngành, nghề đó thì không được hỗ trợ lãi suất.
  • Thông tin xác định ngành nghề của Doanh nghiệp căn cứ thông tin ngành nghề trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/).
  • Ngành, nghề kinh doanh ghi nhận trên Cơ sở dữ liệu quốc gia phải là ngành, nghề kinh doanh cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

2. Không hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của Hộ kinh doanh là hộ gia đình thuộc diện không phải đăng ký hộ kinh doanh[1] do chưa có căn cứ để xác định có ngành nghề đăng ký kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ lãi suất.

3. Không hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của Doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng cho dù mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế được hỗ trợ lãi suất.

Như đã trình bày ở trên, để được hỗ trợ lãi suất theo Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định 31, Doanh nghiệp phải đáp ứng cả 2 điều kiện về ngành nghề đăng ký kinh doanh và mục đích sử dụng khoản vay. Theo đó, Doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng là thuộc mã ngành F trong hệ thống mã ngành kinh tế và không thuộc nhóm ngành, nghề được hỗ trợ lãi suất theo quy định. Vì vậy, Doanh nghiệp xây dựng không thuộc diện được hỗ trợ lãi suất.

4. Chỉ hỗ trợ lãi suất cho các Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về ngành, nghề kinh doanh và mục đích sử dụng vốn.

Tất cả các hoạt động như: đầu tư hoặc mua sắm tài sản cố định; mua/thuê mua/thuê bất động sản để làm trụ sở, địa điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh; hay thanh toán chi phí thường xuyên của doanh nghiệp, sẽ chỉ được xem xét hỗ trợ lãi suất khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định 31.

Công văn 5251 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

[1] Theo Khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký kinh doanh: “Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi