ĐỒNG LOẠT GIẢM CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

ĐỒNG LOẠT GIẢM CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

2022-05-31 15:58:13 841

Đây là nội dung chính tại Thông tư 25/2022/TT-BTC (“Thông tư 25”), được ban hành thay thế cho Thông tư số 272/2016/TT-BTC (“Thông tư 272”) quy định chi tiết về phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Nhận thấy Thông tư 25 có nhiều sửa đổi, bổ sung đáng quan tâm, vì vậy, ATA xin gửi tới Quý khách hàng bài viết dưới đây tóm tắt các nội dung nổi bật được sửa đổi trong văn bản này.

Một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 25 bao gồm:

1. Điều chỉnh các nội dung quy định về lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của các công ty trong lĩnh vực chứng khoán

  1. Giảm lệ phí cấp GCN đăng ký thành lập quỹ đầu tư chứng khoán (từ 30 triệu đồng/GCN xuống 20 triệu đồng/GCN, trong đó, lệ phí cấp lại/điều chỉnh GCN là 2 triệu đồng/lần cấp).
  2. Giảm lệ phí cấp GCN hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ (từ 10 triệu đồng/GCN xuống 5 triệu đồng/GCN).

2. Giảm 90% mức thu phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch

Theo đó, phí được thu, nộp một lần tại thời điểm công ty được Uỷ ban chứng khoán xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng với mức phí là 830.000 đồng (theo quy định cũ, mức phí này là 10 triệu đồng).

3. Giảm từ 10% đến 30% mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán đối với Sở Giao dịch chứng khoán

  1. Quy định về phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán đối với Sở Giao dịch chứng khoán được điều chỉnh cụ thể theo bảng sau:

STT

Phí giám sát hoạt động chứng khoán

Quy định cũ

Quy định mới

1

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

0,009% giá trị giao dịch

0,0081% giá trị giao dịch

2

Đối với trái phiếu doanh nghiệp

0,0035% giá trị giao dịch

0,00315% giá trị giao dịch

3

Đối với giao dịch mua bán lại (repo) trái phiếu Chính phủ kỳ hạn đến 2 tuần (14 ngày)

0,0004% giá trị giao dịch

0,00028% giá trị giao dịch

4

Đối với giao dịch thông thường, giao dịch mua bán lại (repo) trái phiếu Chính phủ kỳ hạn trên 14 ngày

Không quy định

0,00245% giá trị giao dịch

5

Đối với chứng khoán phái sinh

Không quy định

10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh

b. Bổ sung quy định về mức phí quản lý và giám sát đối với chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nay có tên gọi mới là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế/giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ.

c. Bổ sung quy định về mức phí quản lý và giám sát đối với ngân hàng thanh toán như sau:

  1. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm: 0,001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 1.000.000 đồng/ngày.
  2. Đối với trái phiếu doanh nghiệp: 0,0001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 100.000 đồng/ngày.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi