LÃI SUẤT CHO VAY MUA NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ 8,2%/NĂM

LÃI SUẤT CHO VAY MUA NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ 8,2%/NĂM

2023-04-14 17:43:33 1021

Thực hiện Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, trong đó có nội dung Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội (“Chương trình”); ngày 01/04/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn 2308/NHNN-TD hướng dẫn triển khai chương trình theo Nghị quyết 33/NQ-CP (“Công văn 2308”).

Công văn 2308 xác định các nội dung chi tiết để các ngân hàng tham gia triển khai Chương trình cụ thể như sau:

1. Thời gian triển khai Chương trình cho đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.

2. Thời hạn vay ưu đãi: là 3 năm (áp dụng đối với chủ đầu tư) và 5 năm (áp dụng đối với Người mua nhà). Thời hạn được tính kể từ ngày các khoản vay được giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.

3. Lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi: Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 là 8,7%/năm đối với Chủ đầu tư và 8,2%/năm đối với Người mua nhà. Lãi suất này có thể thay đổi theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, định kỳ 06 tháng kể từ ngày 01/07/2023.

Khi hết thời hạn ưu đãi, lãi suất cho vay sẽ do Ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay giữa ngân hàng và khách hàng.

4. Trách nhiệm của ngân hàng cho vay vốn: Ngân hàng thương mại cho khách hàng vay vốn để thực hiện Chương trình bằng nguồn vốn tự huy động của chính ngân hàng. Ngân hàng thương mại tự chịu trách nhiệm về việc thẩm định khách hàng và quyết định cho vay của mình.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi