NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VẬN HÀNH, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VẬN HÀNH, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ

2022-07-29 16:40:58 404

Ngày 25/7/2022, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BCT (“Thông tư 12”) quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí sau khi thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đây là công việc có tính đặc thù về tính chất, thời gian so với các công việc khác. Do đó, trong bản tin pháp lý này, ATA xin cập nhật một số lưu ý như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

Thông tư 12 áp dụng với các đối tượng sau:

  • Người sử dụng lao động là tổ chức, cá nhân sử dụng lao động hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình dầu khí trên đất liền;
  • Người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí tại các cơ sở sản xuất của người sửa dụng lao động nêu trên.

Các quy định trong Thông tư 12 không áp dụng đối với người lao động gián tiếp làm việc tại các cơ sở sản xuất của người sử dụng lao động nêu trên.

2. Về thời gian làm việc, nghỉ ngơi của người lao động

 

Công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí

Các công việc thông thường

Thời gian làm việc

- Ca làm việc không quá 12 giờ/ngày;

- Phiên làm việc tối đa 07 ngày.

- Ca làm việc không quá 08 giờ/ngày; 48 giờ/tuần.

Thời gian làm thêm giờ

- Tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày.

- Số giờ làm thêm không quá 300 giờ/năm.

- Tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày.

- Số giờ làm thêm không quá 200 giờ/năm.

Thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc

- Tuân thủ quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động;

- Thời gian chuyển tiếp giữa 2 ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

- Tuân thủ quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động;

Thời gian nghỉ chuyển phiên

Nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

 

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Về trách nhiệm của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương về tình hình thực hiện Thông tư 12 và báo cáo đột xuất trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trước ngày 15 tháng 01 hằng năm.

Thông tư 12 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi